Đăng nhập

Camera AHD J-Tech AHD5602A
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.3 MP.
- Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
- Trang bị 03 đèn hồng ngọai Array Φ20mm. Kích thước : ngang 60mm, dài 110mm.
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD5602A

Camera AHD J-Tech AHD5602Amới

840.000 VND

Camera AHD J-Tech AHD5602

- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.0 MP.

- Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).

- Trang bị 03 đèn hồng ngọai Array Φ20mm. Kích thước : ngang 60mm, dài 110mm. - Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý. - Giá chưa gồm nguồn, chân đế… - Bảo hành 24 tháng.

Camera AHD J-Tech AHD5602

Camera AHD J-Tech AHD5602mới

760.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD5130B
- Camera quan sát Độ phân giải HD 2.0 MP.
- Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
- Trang bị 04 đèn hồng ngọai Array Φ20mm. - Kích thước 105x105x55mm
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD5130B

Camera AHD J-Tech AHD5130Bmớikhuyến mại

1.120.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD5130
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.0 MP.
- Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
- Trang bị 04 đèn hồng ngọai Array Φ20mm. - Kích thước 105x105x55mm
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD5130

Camera AHD J-Tech AHD5130mớikhuyến mại

960.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD5130A
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.3 MP.
- Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
- Trang bị 04 đèn hồng ngọai Array Φ20mm. - Kích thước 105x105x55mm
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD5130A

Camera AHD J-Tech AHD5130Amớikhuyến mại

1.030.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD5125B
- Camera quan sát Độ phân giải HD 2.0 MP.
- Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
- Trang bị 48 đèn hồng ngoại phi 5mm . - Kích thước 90x90x65mm
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD5125B

Camera AHD J-Tech AHD5125Bmớikhuyến mại

1.080.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD5125A
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.3 MP.
- Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
- Trang bị 48 đèn hồng ngoại phi 5mm . - Kích thước 90x90x65mm
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD5125A

Camera AHD J-Tech AHD5125Amớikhuyến mại

990.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD5125
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.0 MP.
- Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
- Trang bị 48 đèn hồng ngoại phi 5mm . - Kích thước 90x90x65mm
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD5125

Camera AHD J-Tech AHD5125mớikhuyến mại

920.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD5122
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.3 MP.
- Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
- Trang bị 04 đèn hồng ngọai Array Φ20mm. - Kích thước 100x100x110mm
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD5122

Camera AHD J-Tech AHD5122mớikhuyến mại

790.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD5120B
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.3 MP.
- Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
- Trang bị 48 đèn hồng ngoại phi 5mm . Kích thước 100x100x110mm Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD5120B

Camera AHD J-Tech AHD5120Bmớikhuyến mại

850.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD5120A
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.3 MP.
- Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
- Trang bị 48 đèn hồng ngoại phi 5mm . Kích thước 100x100x110mm Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD5120A

Camera AHD J-Tech AHD5120Amớikhuyến mại

760.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD5120
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.0 MP.
- Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
- Trang bị 48 đèn hồng ngoại phi 5mm . Kích thước 100x100x110mm Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD5120

Camera AHD J-Tech AHD5120mớikhuyến mại

690.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD3320B
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.3 MP.
- Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
- 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm. - Kích thước 113x113x85mm
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng
Camera AHD J-Tech AHD3320B

Camera AHD J-Tech AHD3320Bmớikhuyến mại

900.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD3320A
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.3 MP.
- Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
- 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm. - Kích thước 113x113x85mm
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng
Camera AHD J-Tech AHD3320A

Camera AHD J-Tech AHD3320Amớikhuyến mại

810.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD3320
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.3 MP.
- Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
- 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm. - Kích thước 113x113x85mm
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng
Camera AHD J-Tech AHD3320

Camera AHD J-Tech AHD3320mớikhuyến mại

740.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD3320
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.3 MP.
- Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
- 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm. - Kích thước 113x113x85mm
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng
Camera AHD J-Tech AHD3320

Camera AHD J-Tech AHD3320mớikhuyến mại

740.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD3300B
- Camera quan sát Độ phân giải HD 2.0 MP.
- Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
- 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm. - Kích thước 120x120x110mm
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng
Camera AHD J-Tech AHD3300B

Camera AHD J-Tech AHD3300Bmớikhuyến mại

AHD3300B
880.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD3300A
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.3 MP.
- Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
- 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm. - Kích thước 120x120x110mm
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng
Camera AHD J-Tech AHD3300A

Camera AHD J-Tech AHD3300Amớikhuyến mại

AHD3300A
790.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD3300
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.0 MP.
- Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
- 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm. - Kích thước 120x120x110mm
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng
Camera AHD J-Tech AHD3300

Camera AHD J-Tech AHD3300mớikhuyến mại

720.000 VND
Camera AHD J-Tech  AHD5230B
Camera AHD J-Tech  AHD5230B

Camera AHD J-Tech  AHD5230Bmớikhuyến mại

AHD5230A
980.000 VND
« 1 3 5 6 7 8 » ( 9 ) Di chuyển đến trang

Số sản phẩm : 0
Thành tiền : VND
Xem giỏ hàng

Cục đề xe máy tự động

Cục đề xe máy tự độngmớikhuyến mại
VF 666D
 
50.000 VND

Tăng sáng đèn xe máy

Tăng sáng đèn xe máymớikhuyến mại
VF TS 612
 
50.000 CÁI

Khuyến mãi lắp đặt camera quan sát

Khuyến mãi lắp đặt camera quan sátkhuyến mại
KM cmrjapan
 
499.000 VND

Camera HD công nghệ Nhật Bản

Camera HD công nghệ Nhật Bảnmới
3305
 
1.250.000 bộ

Bộ tìm xe máy trong bãi

Bộ tìm xe máy trong bãimới
vp tx1
 
220.000 BỘ

Đai Massage VB

Đai Massage VB
 
250.000 VND

Thẻ nhớ Micro SD 32G

Thẻ nhớ Micro SD 32Gmớikhuyến mại
 
230.000 VND

PIN DỰ PHÒNG 40.000mah

PIN DỰ PHÒNG 40.000mahkhuyến mại
 
340.000 VND

PIN DỰ PHÒNG35.000mah

PIN DỰ PHÒNG35.000mahkhuyến mại
 
260.000 VND

PIN DỰ PHÒNG 6.800mah

PIN DỰ PHÒNG 6.800mahkhuyến mại
 
170.000 VND

PIN DỰ PHÒNG 10.400mah

PIN DỰ PHÒNG 10.400mahmớikhuyến mại
 
265.000 VND

Trần Sang chuyên nghiên cứu, thiết kế, bán sỉ và lẻ, lắp đặt: chống trộm xe máy, báo trộm nhà, camera quan sát, tổng đài điện thoại, máy bộ đàm, máy chiếu, màn chiếu, đổi điện 12v ra 220v, đổi điện 220 ra 3, 6, 9, 12, 24v…, tiện ích, phụ kiện điện, điện tử dân dụng, máy tính, điện thoại…, và sửa chữa điện tử.

Hiện tại, với hơn 12 năm làm việc với phương châm ba tốt: Giá tốt, chất lượng tốt, phục vụ tốt.

 Xin cảm ơn quý khách!

Quý khách có nhu cầu sử dụng, vui lòng liên hệ ngay:

Cơ sở Thiết bị cảnh báo Điện tử Trần Sang

562/66 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Điện thoại: 02862753983 – 0943777428 – 0902925393 – 0987351528

Website: http://canhbaodientu.com/  hoặc Zalo, facebook: 0902925393

Với hơn 10 năm hoạt động với kinh nghiệm và uy tín chất lượng sản phẩm, hy vọng quý khách sẽ hài lòng.

Có rất nhiều sản phẩm khuyến mãi đến 50% hoặc mua hàng có quà tặng hằng ngày đang chờ quý khách.

Chân thành cảm ơn vì tất cả...

Tự tạo website với Webmienphi.vn