Đăng nhập

Camera AHD J-Tech AHD5630B
- Camera quan sát Độ phân giải HD 2.0 MP.
- Ống kính 3.6mm Mega Pixel
- Trang bị 04 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
- Kích thước 97x97x260mm.
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD5630B

Camera AHD J-Tech AHD5630Bmới

1.160.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD5630A
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.3 MP.
- Ống kính 3.6mm Mega Pixel
- Trang bị 04 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
- Kích thước 97x97x260mm.
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD5630A

Camera AHD J-Tech AHD5630Amới

1.070.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD5630
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.0 MP.
- Ống kính 3.6mm Mega Pixel
- Trang bị 04 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
- Kích thước 97x97x260mm.
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD5630

Camera AHD J-Tech AHD5630

1.000.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD 5705B
- Camera quan sát Độ phân giải HD 2.0 MP.
- Ống kính 3.6mm Mega Pixel
- Trang bị - 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm..
- Kích thước 82x82x165mm.
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD 5705B

Camera AHD J-Tech AHD 5705Bmới

1.200.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD 5705A
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.3 MP.
- Ống kính 3.6mm Mega Pixel
- Trang bị - 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm..
- Kích thước 82x82x165mm.
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD 5705A

Camera AHD J-Tech AHD 5705Amới

1.100.000 VND

Camera AHD J-Tech AHD 5705 - Camera quan sát Độ phân giải HD 1.0 MP. - Ống kính 3.6mm Mega Pixel - Trang bị - 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm.. - Kích thước 82x82x165mm. - Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý. - Giá chưa gồm nguồn, chân đế… - Bảo hành 24 tháng.

Camera AHD J-Tech AHD 5705

Camera AHD J-Tech AHD 5705mới

1.040.000 VND
Camera AHD J-Tech  AHD 5702B

Camera quan sát Độ phân giải HD 2.0 MP.
Trang bị 03 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
Kích thước 68x68x95mm.
Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech  AHD 5702B

Camera AHD J-Tech  AHD 5702Bmới

1.120.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD 5702A
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.3 MP.
- Trang bị 03 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
- Kích thước 68x68x95mm.
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD 5702A

Camera AHD J-Tech AHD 5702Amới

1.060.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD 5605
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.0 MP.
- Ống kính 3.6mm Mega Pixel
- Trang bị 04 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
- Kích thước 75x75x150mm.
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD 5605

Camera AHD J-Tech AHD 5605mới

910.000 VND
Camera AHD J-Tech  AHD 5702

Camera quan sát Độ phân giải HD 1.0 MP.
Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP)
Trang bị 03 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
Kích thước 68x68x95mm.
Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech  AHD 5702

Camera AHD J-Tech  AHD 5702mới

1.000.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD 5604
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.0 MP.
- Ống kính 3.6mm Mega Pixel
- Trang bị 01 đèn hồng ngọai Array Φ40mm.
- Kích thước : ngang 70mm, dài 130mm.
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD 5604

Camera AHD J-Tech AHD 5604mới

910.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD 5603B
- Camera quan sát Độ phân giải HD 2.0 MP.
- Ống kính 3.6mm Mega Pixel
- Trang bị 06 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
- Kích thước : ngang 81mm, dài 160mm.
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD 5603B

Camera AHD J-Tech AHD 5603Bmới

1.100.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD 5603A
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.3 MP.
- Ống kính 3.6mm Mega Pixel
- Trang bị 06 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
- Kích thước : ngang 81mm, dài 160mm.
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD 5603A

Camera AHD J-Tech AHD 5603Amới

990.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD 5603
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.0 MP.
- Ống kính 3.6mm Mega Pixel
- Trang bị 06 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
- Kích thước : ngang 81mm, dài 160mm.
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD 5603

Camera AHD J-Tech AHD 5603mới

920.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD5117
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.0 MP.
- Ống kính 3.6mm Mega Pixel
- Trang bị 48 đèn hồng ngoại phi 5mm.
- Kích thước : ngang 75mm, dài 150mm.
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD5117

Camera AHD J-Tech AHD5117mới

880.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD5600B
- Camera quan sát Độ phân giải HD 2.0 MP.
- Ống kính 3.6mm Mega Pixel
- Trang bị 02 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
- Kích thước : Kích thước : ngang 78mm, dài 138mm.
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD5600B

Camera AHD J-Tech AHD5600Bmới

880.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD5600A
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.3 MP.
- Ống kính 3.6mm Mega Pixel
- Trang bị 02 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
- Kích thước : Kích thước : ngang 78mm, dài 138mm.
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech  AHD5600A

Camera AHD J-Tech  AHD5600Amới

790.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD5600
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.0 MP.
- Ống kính 3.6mm Mega Pixel
- Trang bị 02 đèn hồng ngọai Array Φ20mm.
- Kích thước : Kích thước : ngang 78mm, dài 138mm.
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech  AHD5600

Camera AHD J-Tech  AHD5600mới

720.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD5602K
- Camera quan sát Độ phân giải HD 1.0 MP.
- Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
- Trang bị 03 đèn hồng ngọai Array Φ20mm. Kích thước : ngang 60mm, dài 110mm.
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech  AHD5602K

Camera AHD J-Tech  AHD5602Kmới

720.000 VND
Camera AHD J-Tech AHD5602B
- Camera quan sát Độ phân giải HD 2.0 MP.
- Ống kính Mega pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD > 1MP).
- Trang bị 03 đèn hồng ngọai Array Φ20mm. Kích thước : ngang 60mm, dài 110mm.
- Có bán sỉ, có camera NONAME cho đại lý.
- Giá chưa gồm nguồn, chân đế…
- Bảo hành 24 tháng.
Camera AHD J-Tech AHD5602B

Camera AHD J-Tech AHD5602Bmới

920.000 VND
2 4 5 6 7 » ( 9 ) Di chuyển đến trang

Số sản phẩm : 0
Thành tiền : VND
Xem giỏ hàng

Cục đề xe máy tự động

Cục đề xe máy tự độngmớikhuyến mại
VF 666D
 
50.000 VND

Tăng sáng đèn xe máy

Tăng sáng đèn xe máymớikhuyến mại
VF TS 612
 
50.000 CÁI

Khuyến mãi lắp đặt camera quan sát

Khuyến mãi lắp đặt camera quan sátkhuyến mại
KM cmrjapan
 
499.000 VND

Camera HD công nghệ Nhật Bản

Camera HD công nghệ Nhật Bảnmới
3305
 
1.250.000 bộ

Bộ tìm xe máy trong bãi

Bộ tìm xe máy trong bãimới
vp tx1
 
220.000 BỘ

Đai Massage VB

Đai Massage VB
 
250.000 VND

Thẻ nhớ Micro SD 32G

Thẻ nhớ Micro SD 32Gmớikhuyến mại
 
230.000 VND

PIN DỰ PHÒNG 40.000mah

PIN DỰ PHÒNG 40.000mahkhuyến mại
 
340.000 VND

PIN DỰ PHÒNG35.000mah

PIN DỰ PHÒNG35.000mahkhuyến mại
 
260.000 VND

PIN DỰ PHÒNG 6.800mah

PIN DỰ PHÒNG 6.800mahkhuyến mại
 
170.000 VND

PIN DỰ PHÒNG 10.400mah

PIN DỰ PHÒNG 10.400mahmớikhuyến mại
 
265.000 VND

Trần Sang chuyên nghiên cứu, thiết kế, bán sỉ và lẻ, lắp đặt: chống trộm xe máy, báo trộm nhà, camera quan sát, tổng đài điện thoại, máy bộ đàm, máy chiếu, màn chiếu, đổi điện 12v ra 220v, đổi điện 220 ra 3, 6, 9, 12, 24v…, tiện ích, phụ kiện điện, điện tử dân dụng, máy tính, điện thoại…, và sửa chữa điện tử.

Hiện tại, với hơn 12 năm làm việc với phương châm ba tốt: Giá tốt, chất lượng tốt, phục vụ tốt.

 Xin cảm ơn quý khách!

Quý khách có nhu cầu sử dụng, vui lòng liên hệ ngay:

Cơ sở Thiết bị cảnh báo Điện tử Trần Sang

562/66 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Điện thoại: 02862753983 – 0943777428 – 0902925393 – 0987351528

Website: http://canhbaodientu.com/  hoặc Zalo, facebook: 0902925393

Với hơn 10 năm hoạt động với kinh nghiệm và uy tín chất lượng sản phẩm, hy vọng quý khách sẽ hài lòng.

Có rất nhiều sản phẩm khuyến mãi đến 50% hoặc mua hàng có quà tặng hằng ngày đang chờ quý khách.

Chân thành cảm ơn vì tất cả...

Tự tạo website với Webmienphi.vn